document.write('
') 小学一年级语文必背古诗带拼音 - 唐诗宋词网
唐诗宋词网_唐诗宋词精选_唐诗三百首全集_打造中国最大的诗词网

唐诗宋词网_唐诗宋词精选_唐诗三百首全集_打造中国最大的诗词网

唐诗宋词网乃是国内知名的古诗词网站。诗词网遵循专业、精准、规范、实用的原则。里面收录唐诗、诗词、古诗词、宋词、近代诗、元曲、文言文、唐诗300首、宋词300句、李白、杜普、苏轼、等数十万精品古诗词。

菜单导航
唐诗宋词网 > 古诗 > 正文

小学一年级语文必背古诗带拼音

作者: 采集侠 更新时间: 2021年10月11日 14:19:24 游览量: 54

简述:

古诗是古代中国诗歌的泛称,从格律上看,古诗可分为古体诗和近体诗。以唐朝为界限,以前诗歌均为古体诗,其后

古诗是古代中国诗歌的泛称,从格律上看,古诗可分为古体诗和近体诗。以唐朝为界限,以前诗歌均为古体诗,其后,古体诗逐渐消亡,随后出现近体诗。下面就是小编给大家带来的一年级语文必背古诗带拼音,希望能帮助到大家!

一年级语文必背古诗带拼音

石灰吟

明代:于谦

qiān chuí wàn záo chū shēn shān ,liè huǒ fén shāo ruò děng xián ,

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,

fěn shēn suì gǔ hún bù pà ,yào liú qīng bái zài rén jiān 。

粉身碎骨浑不怕,要留青白在人间。

翻译

石灰石经过千锤万凿从深山里开采出来,它把熊熊烈火的焚烧当作很平常的一件事。

即使粉身碎骨也毫不惧怕,只要把高尚气节留在人世间。

赏析

此诗借吟石灰的锻炼过程,表现了作者不避千难万险,勇于自我牺牲,以保持忠诚清白品格的可贵精神。

首句“千锤万凿出深山”是形容开采石灰石很不容易。次句“烈火焚烧若等闲”。“烈火焚烧”,当然是指烧炼石灰石。加“若等闲”三字,又使人感到不仅是在写烧炼石灰石,它似乎还象征着志士仁人无论面临着怎样严峻的考验,都从容不迫,视若等闲。第三句“粉身碎骨浑不怕”。“粉身碎骨”极形象地写出将石灰石烧成石灰粉,而“浑不怕”三字又使我们联想到其中可能寓有不怕牺牲的精神。至于最后一句“要留清白在人间”,更是作者在直抒情怀,立志要做纯洁清白的人。作者于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。

此诗通篇用象征手法,以物比人,把物的性格和人的性格熔铸成一体。言在物,而意在人,不言人而人在其中,似呼之即出。风格豪迈,气势坦荡、铿锵有力。

一年级语文必背古诗带拼音

《采薇》

朝代:宋朝

昔我往矣,杨柳依依。

xī wǒ wǎng yǐ ,yáng liǔ yī yī 。

今我来思,雨雪霏霏。

jīn wǒ lái sī ,yǔ xuě fēi fēi 。

行道迟迟,载渴载饥。

háng dào chí chí ,zǎi kě zǎi jī 。

我心悲伤,莫知我哀!

wǒ xīn bēi shāng ,mò zhī wǒ āi !

译文

回想当初我离开的时候,连杨柳都与我依依惜别。

如今回来路途中,却纷纷扬扬下起了大雪。

路途曲折漫长难行走,又渴又饥真劳累。

我心里不觉伤悲起来,没有人会懂得我的痛苦的!

赏析

《采薇》是《诗经·小雅》中的一篇。历代注者关于它的写作年代说法不一。但据它的内容和其它历史记载的考订大约是周宣王时代的作品的可能性大些。周代北方的猃狁(即后来的匈奴)已十分强悍,经常入侵中原,给当时北方人民生活带来不少灾难。历有不少周天子派兵戍守边外和命将士出兵打败猃狁的记载。从《采薇》的内容看,当是将士戍役劳还时之作。诗中唱出从军将士的艰辛生活和思归的情怀。

“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”让那一股缠绵的、深邃的、飘忽的情思,从风景画面中自然流出,含蓄深永,味之无尽。

这四句诗被后人誉为《诗经》中的句子。这是写景记时,更是抒情伤怀。这几句诗句里有着悲欣交集的故事,也仿佛是个人生命的寓言。是谁曾经在那个春光烂漫的春天里,在杨柳依依中送别我?而当我在大雪飘飞的时候经历九死一生返回的时候,还有谁在等我?是《木兰辞》里亲人欢迎的盛况,还是《十五从军征》里荒草萋萋的情景?别离时的春光,回归时的大雪,季节在变换,时光在流逝,我们离去,我们归来,而在来来去去里,失去了什么又得到了什么呢?没有答案,只有漫天的飞雪中一个被沉重的相思和焦虑烧灼的又饥又渴的征人孤独的身影,步履蹒跚地,战战兢兢地走向他不知道的未来。

一年级语文必背古诗带拼音

1.送元二使安西 王维

wèi chéng zhāo yù yì qīng chén

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,

kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

客 舍 青 青 柳 色 新 。

quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,

xī chū yáng guān wú gù rén

西 出 阳 关 无 故 人 。

2 .赋得古原草送别 白居易

lí lí yuán shàng cǎo

离 离 原 上 草 ,

yì suì yì kū róng

一 岁 一 枯 荣 。

yě huǒ shāo bù jìn

野 火 烧 不 尽 ,

chūn fēng chuī yòu shēng

春 风 吹 又 生 。

yuǎn fāng qīn gǔ dào

远 芳 侵 古 道 ,

qíng cuì jiē huāng chéng

晴 翠 接 荒 城 ,

yòu sòng wáng sūn qù

又 送 王 孙 去 ,

qī qī mǎn bié qíng

萋 萋 满 别 情 。

3 .鹿柴 王维

kōng shān bù jiàn rén

空 山 不 见 人 ,

dàn wén rén yǔ xiǎng

但 闻 人 语 响 。

fǎn yǐng rù shēn lín

返 景 入 深 林 ,

fù zhào qīng tái shàng

复 照 青 苔 上 。

4.凉州词 王翰

pú táo měi jiǔ yè guāng běi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,

yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催 。

zuì wò shā chǎng jūn mò xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,

gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí

古 来 征 战 几 人 回 ?

5.别董大 高适

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

千 里 黄 云 白 日 曛 ,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

mò chóu qián lù wú zhī jǐ

莫 愁 前 路 无 知 己 ,

tiān xià shuí rén bù shí jūn

天 下 谁 人 不 识 君 。

6 .出塞 王昌龄

qín shí míng yuè hàn shí guān

秦 时 明 月 汉 时 关 ,

wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán

万 里 长 征 人 未 还 。

dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài

但 使 龙 城 飞 将 在 ,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān

不 教 胡 马 度 阴 山 。

7.望天门山 李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

8 .山行 杜牧

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

9 .长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán zhōng kuí

青 青 园 中 葵 ,

zhāo lù dài rì xī

朝 露 待 日 晞 。

yáng chūn bù dé zé

阳 春 布 德 泽 ,

wàn wù shēng guāng huī

万 物 生 光 辉 。

cháng kǒng qiū jié zhì

常 恐 秋 节 至 ,

kūn huáng huā yè shuāi

焜 黄 华 叶 衰 。

bǎi chuān dōng dào hǎi

百 川 东 到 海 ,

hé shí fù xī guī

何 时 复 西 归 ?

shào zhuàng bù nǔ lì

少 壮 不 努 力 ,

lǎo dà tú shāng bēi

老 大 徒 伤 悲 。

10.绝句 杜甫

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

yī háng bái lù shàng qīng tiān

一 行 白 鹭 上 青 天 。

chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

门 泊 东 吴 万 里 船 。

一年级语文必背古诗带拼音

1. 竹里馆 王维

dú zuò yōu huáng lǐ

独 坐 幽 篁 里 ,

tán qín fù cháng xiào

弹 琴 复 长 啸 。

shēn lín rén bù zhī

深 林 人 不 知 ,

míng yuè lái xiāng zhào

明 月 来 相 照 。

2.梅花 王安石

qiáng jiǎo shù zhī méi

墙 角 树 枝 梅 ,

líng hán dú zì kāi

凌 寒 独 自 开 。

yáo zhí bù shì xuǎ

遥 知 不 是 雪 ,

wèi yǒu àn xiāng lái

为 有 暗 香 来 。

3 .石灰吟 于谦

qiān chuí wàn jī chū shēn shān

千 锤 万 击 出 深 山 ,

liè huǒ fén shāo ruò děng xián

烈 火 焚 烧 若 等 闲 。

fěn shēn suì gǔ hún bù pà

粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,

yào liú qīng bái zài rén jiān

要 留 清 白 在 人 间 。

4 .九月九日忆山东兄弟 王维

dú Zài yì xiāng wéi yì kè

独 在 异 乡 为 异 客 ,

měi Féng jiā jié bèi sī qīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù

遥 知 兄 弟 登 高 处 ,

biàn Chā zhū yú shāo yì rén

遍 插 茱 萸 少 一 人 。

5 .七步诗 曹植

zhǔ dòu rán dòu qí

煮 豆 燃 豆 萁 ,

lù chǐ yǐ wéi zhī

漉 豉 以 为 汁 。

qí zài fǔ xià rán

萁 在 釜 下 燃 ,

dòu zài fù zhōng qì

豆 在 釜 中 泣 。

běn shì tóng gēn shēng

本 是 同 根 生 ,

xiāng jiān hé tài jí

相 煎 何 太 急 。

6. 望洞庭 刘禹锡

hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé

湖 光 秋 月 两 相 和 ,

tán miàn Wú fēng jìng wèi mó

潭 面 无 风 镜 未 磨 。

yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,

bái yín Pán lǐ yī qīng luó

白 银 盘 里 一 青 螺 。

7 .惠崇《春江晓景》 苏轼

zhú wài Táo huā sān liǎng zhī

竹 外 桃 花 三 两 枝 ,

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

春 江 水 暖 鸭 先 知 。

lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn

蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,

zhèng shì hé tún yù shàng shí

正 是 河 豚 欲 上 时 。

8 .题西林壁 苏轼

héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng

横 看 成 岭 侧 成 峰 ,

yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng

远 近 高 低 各 不 同 。

bù shí Lú shān zhēn miàn mù

不 识 庐 山 真 面 目 ,

zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng

只 缘 身 在 此 山 中 。

9 .乐游原 李商隐

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏 !

10 .赠汪伦 李白

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏 !


一年级语文必背古诗带拼音相关文章:

★ 小学一年级语文汉字拼音知识点及练习题

★ 小学一年级语文上册汉语拼音练习题及答案

★ 拼音(y w)语文拼音教案

★ 新版小学一年级语文教材识字量减少 拼音学习向后排

★ 一年级语文上册各单元知识点梳理

★ 一年级语文文章

★ 高一语文必背十大古诗文言文

★ 小学一年级上册语文拼音教案及教学范文总汇

★ 小学六年级语文必背古诗15首

★ 小学一年级语文拼音教学方法

文章链接:http://www.vantonefound.org/gushi/39567.html

文章标题:小学一年级语文必背古诗带拼音